Alles auf
einen Blick

Programm

SAIGON ROCK - Rock in VIETNAM 1968-1974

Artist Titel
Schatzkiste :
Bich Loan and CBC Band Con Tim Và Nước Mắt (Heart And Tears)
Phương Tâm Đêm Huyền Diệu (Magical Night)
Bang Chan Những Đóm Mắt Hoả Châu (Fireballs)
Mai Lệ Huyền Duyên Phận Con Gái (A Girl's Destiny)
Elvis Phương Kho Tàng Của Chúng Ta (Our Treasures)
Phương Dung Đố Ai (Riddles)
Lệ Thu Sao Biển(Starfish)
CBC Band Tinh Yêu Tuyệt Vời (The Greatest Love)
Elvis Phương Bài Ca Ngông (The Crazy Song)
Carol Kim Cái Trâm Em Cài (Your Hair Clip)
Minh Xuân & Phượng Hoàng Mặt Trời Đen (Black Sun)
Thái Thanh Bừng Sáng (Dawn)
Thành Mái Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài (Long, Uneven Hair)
Artist Titel
Schatzkiste :
Bich Loan and CBC Band Con Tim Và Nước Mắt (Heart And Tears)
Phương Tâm Đêm Huyền Diệu (Magical Night)

Sendedatum

21. Apr. 2017 | 11.00 bis 12.00